סוג טיפול

treatmenticon-02_dark

ריפוי בהיזכרות

מאפשרת להבין את הגורמים למחלות, את ההיגיון שמסתתר מאחורי היווצרות המחלה ואת התהליכים הפיזיולוגים המתרחשים במהלכה. השיטה שמה את האצבע על קונפליקטים פנימיים בלתי פתורים, ועל הביטוי הפיזי שלהם.